Mapa del paisatge transfronterer de la Cerdanya

Mapa del paisatge transfronterer de la Cerdanya

Mapa elaborat a partir de treballs tècnics, de les múltiples aportacions d’institucions i agents de la vall, així com de la col·laboració de la ciutadania. Té la funció d’eina de planificació i de divulgació dels valors del paisatge de la Cerdanya.

Es pot consultar aquí.