Ampliació de l’inventari Wikipedra a tota la Cerdanya

Ampliació de l’inventari Wikipedra a tota la Cerdanya

La Wikipedra és una eina participativa i interactiva impulsada per l’Observatori del paisatge per inventariar i donar a conèixer el patrimoni de la pedra seca a Catalunya, i que compta amb el suport de les entitats que vetllen per aquest patrimoni. S’ha ampliat l’àmbit a tota la Cerdanya.

Es pot consultar aquí.