Punts d’observació del paisatge transfronterer de la CerdanyaEl document Punts d’observació del paisatge transfronterer de la Cerdanya iden­tifica, caracteritza i posa en valor els punts d’observació del paisatge amb més qualitat escènica i més reconeguts i valorats per la població i els agents locals. A més, posa sobre la taula estratègies i mesures que els ajuntaments i d’altres entitats de la Cerdanya po­den utilitzar per a l’ordenació urbanística, la planificació turística i la promoció del patrimoni, i destaca les excel·lents capacitats didàctiques i de sensibilització social d’aquests paisatges.

 El resultat és un mapa transfronterer de 169 punts d’observació del paisatge (alguns de ben patents i altres de potencials que sovint passen desapercebuts), identificats gràcies a la participa­ció de la ciutadania, els agents del territori i els ajunta­ments de la Cerdanya, que han realitzat prop de 130 aportacions que recullen el coneixement col·lectiu del paisatge cerdà.

 Sorprèn la varietat de localitzacions on se situen els 169 punts d’observació: cims, edificis públics, places, to­rres, ermites, enmig de closes o a peu de carretera, entre d’altres. Alguns dels punts d’observació inclouen mitjans ex­plícits per a la interpretació del paisatge, sobretot plafons, mentre que en la majoria l’experiència de cada lloc es percep a través del coneixement, la mirada i el significat que li dóna cada persona.

Descarrega el document Punts d’observació del paisatge transfronterer de la Cerdanya

Descarrega el mapa transfronterer dels 169 punts d’observació del paisatge