Mapa de paisatge transfronterer

Mapa de paisatge transfronterer

Elaboració d’un mapa de paisatge transfronterer de la Cerdanya a partir dels documents tècnics preexistents (Charte du Parc Natural Regional , Atlas du Paysage Llenguadoc-Rossillón, Catàleg de paisatge de l’Alt Pirineu i Aran), de les múltiples aportacions d’institucions i agents de la vall, així com de la col·laboració de la ciutadania. Tindrà la funció d’eina de planificació del territori un ús divulgatiu.