Punts d’observació del paisatge de la Cerdanya

Punts d’observació del paisatge de la Cerdanya

Elaboració d’un document d’identificació, caracterització i posada en valor dels principals punts d’observació del paisatge de la Cerdanya, amb la col·laboració de les institucions, els agents i la ciutadans de la Cerdanya. El document tindrà funcions d’ordenació urbanística, planificació turística i patrimonial, i per a l’activitat educativa.