Aplicació de l’inventari Wikipedra, el portal de la pedra seca, a tota la Cerdanya

Aplicació de l’inventari Wikipedra, el portal de la pedra seca, a tota la Cerdanya

La Wikipedra és una eina participativa interactiva impulsada per l’Observatori del paisatge per inventariar i donar a conèixer el patrimoni de la pedra seca a Catalunya, i que compta amb el suport de les entitats que vetllen per aquest patrimoni per al seu manteniment, actualització i compleció. S’està treballant per ampliar l’eina a ambdues bandes de la frontera.