El Consell Comarcal de la Cerdanya, la Comunitat de Comuns Pirineus – Cerdanya, el Parc Natural Regional dels Pirineus Catalans i l’Observatori del Paisatge de Catalunya, conscients de la importància estratègica que té el fet de conservar aquest paisatge comú i potenciar-ne la qualitat, han sumat esforços i voluntats a l’hora de pensar i establir plegats les bases de futur que posin en valor aquest paisatge transfronterer, amb la complicitat de la ciutadania i dels actors socials i econòmics de la zona.

 

El pla de paisatge transfronterer de la Cerdanya és:JBC_129_125

  • Un instrument de coneixement. Per comprendre el paisatge de la Vall Cerdana, les seves dinàmiques i els seus destacables valors naturals, culturals i simbòlics. El coneixement és imprescindible per a l’acció, i cal basar l’acció en el coneixement.
  • Un instrument d’acció. Que posa a disposició de tothom pautes comunes per gestionar el paisatge compartit a ambdues bandes de la frontera i posar-lo en valor. Es tradueix en recomanacions i propostes concretes de millora i promoció del paisatge dirigides als ajuntaments i entitats de la Vall Cerdana, partint de la base que el paisatge és un factor clau per al seu desenvolupament.
  • Un instrument de sensibilització. Sobre els valors del paisatge de la Vall Cerdana, la seva evolució i les seves potencialitats, que enforteixi la consciència de pertànyer a un lloc i a un paisatge comú.
  • Un instrument de compromís. Implicant els principals actors socials i econòmics, així com el conjunt de la població cerdana, en la conservació i la promoció del seu paisatge.

 

El Pla de paisatge transfronterer de la Cerdanya persegueix:

  • Enfortir el fet de viure i produir en un entorn de qualitat.
  • Augmentar el sentiment de pertinença a la Vall Cerdana i l’autoestima pel fet de pertànyer a una cultura catalana comuna.
  • Considerar el paisatge com a factor de competitivitat per al desenvolupament local i per a la creació d’oportunitats de futur compartides.
  • Posar en valor la qualitat del paisatge com a base per a l’atracció turística i la projecció exterior de la Vall Cerdana, tot evitant la pèrdua del sentit del lloc.
  • Mantenir i transmetre a les generacions futures els valors culturals i històrics de la Vall Cerdana, així com la seva herència simbòlica i identitària.
  • Reconèixer el paisatge com a eina per a l’educació, la comunicació i la sensibilització.

 

Objectius de qualitat paisatgística de la Cerdanya:

1. Mantenir i promoure els espais agrícoles i el patrimoni associat, fonamentals per al manteniment de la identitat del paisatge agrícola cerdà.

2. Preservar i valorar els paisatges naturals, tot fent compatible la seva conservació i funció ecològica amb els aprofitaments i el gaudi per part de la societat.

3. Millorar la imatge de l’entorn de les viles, mantenir la qualitat de les entrades a les poblacions i la visió de la Cerdanya des de les infraestructures viaries.

4. Respectar els perfils, la imatge i identitat dels nuclis compactes, posant en valor el patrimoni arquitectònic urbà.

5. Millorar la imatge de les zones d’activitat econòmica de la Cerdanya, tant polígons, com àrees al voltant de les pistes d’esquí i altres infraestructures turístiques.

6. Garantir les vistes escèniques des de les carreteres, itineraris i miradors.

7. Posar en valor el sentiment de pertinença al paisatge de la Cerdanya per part de l’administració local, els agents del territori i la ciutadania en el seu conjunt.