La Cerdanya, tot i compartir una identitat paisatgística i disposar de diversos instruments de planificació paisatgística a cada banda de la frontera, no s’havia dotat mai de cap eina de paisatge que posés l’atenció a tot el conjunt.

El paisatge involucra actors molt diversos del territori i representa un aspecte molt important per a la qualitat de vida de tots. El paisatge, en realitat, té un paper important en l’estructuració d’un projecte de desenvolupament d’un territori. Imaginar un futur en comú, a l’escala de la Cerdanya, és l’element innovador del Pla de paisatge transfronterer de la Cerdanya.

Pla de paisatge transfronterer de la Cerdanya
Un paisatge transfronterer

Un paisatge transfronterer

La Cerdanya és un paisatge que creua la frontera entre les diverses administracions que hi tenen competències, i esdevé un patrimoni comú.
Més
Antecedents

Antecedents

L’any 2012, institucions i actors d’ambdues bandes de la frontera van començar a sumar esforços per per posar en valor un paisatge compartit.
Més
Objectius

Objectius

És l’instrument d’acció, sensibilització i compromís del territori de la Cerdanya per a la conservació i la promoció del seu paisatge transfronterer.
Més
Impulsors

Impulsors

El Pla compta amb la implicació dels agents clau de la Cerdanya, i amb l’impuls del Parc Natural Regional dels Pirineus Catalans i l'Observatori del Paisatge de Catalunya.
Més