El Pla del paisatge transfronterer de la Cerdanya ha desenvolupat les següents accions::


Publicació de “El paisatge transfronterer de la Cerdanya”

Publicació de “El paisatge transfronterer de la Cerdanya”

Publicació, l’any 2013, del document “El paisatge transfronter de la Cerdanya. Un projecte de futur en comú / Le paysage transfrontalier de Cerdagne. Un projet d’avenir commun”, que defineix les bases de l’actual Pla de paisatge transfronterer de la Cerdanya. Es pot consultar aquí.
Objectius de qualitat paisatgística de la Cerdanya

Objectius de qualitat paisatgística de la Cerdanya

Posada en comú dels objectius de qualitat paisatgística definits en les eines de planificació del paisatge d’ambdues bandes de la frontera (Charte du Parc Natural Regional , Atlas du Paysage Llenguadoc-Rossillón, Catàleg de paisatge de l’Alt Pirineu i Aran). Es pot consultar aquí.
Mapa del paisatge transfronterer de la Cerdanya

Mapa del paisatge transfronterer de la Cerdanya

Mapa elaborat a partir de treballs tècnics, de les múltiples aportacions d’institucions i agents de la vall, així com de la col·laboració de la ciutadania. Té la funció d’eina de planificació i de divulgació dels valors del paisatge de la Cerdanya. Es pot consultar aquí.

Manual transfronterer per al manteniment i valorització dels vergers

Manual transfronterer per al manteniment i valorització dels vergers

Document tècnic amb criteris i recomanacions pràctics dirigits als ciutadans i als agents de la Cerdanya, tant públics com privats, per la gestió i el manteniment dels vergers i dels cultius de fruiters, elements identitaris del paisatge. Es pot consultar aquí.  
Ampliació de l’inventari Wikipedra a tota la Cerdanya

Ampliació de l’inventari Wikipedra a tota la Cerdanya

La Wikipedra és una eina participativa i interactiva impulsada per l’Observatori del paisatge per inventariar i donar a conèixer el patrimoni de la pedra seca a Catalunya, i que compta amb el suport de les entitats que vetllen per aquest patrimoni. S'ha ampliat l’àmbit a tota la Cerdanya. Es pot consultar aquí.
Punts d’observació del paisatge de la Cerdanya

Punts d’observació del paisatge de la Cerdanya

Document d'identificació, caracterització i posada en valor dels principals punts d’observació del paisatge de la Cerdanya, amb la col·laboració de les institucions, els agents i la ciutadania. És una eina útil per a la planificació urbanística, turística i patrimonial, i per l’àmbit educatiu. Es pot consultar aquí.

Jornades formatives: taller d’arbres fruiters

Jornades formatives: taller d’arbres fruiters

Jornada formativa sobre la restauració i manteniment dels arbres fruiters de la Cerdanya. El taller es va celebrar els dies 15, 16, 20 i 21 de març del 2015 i va comptar amb la participació de 65 persones. Es pot consultar aquí.
Jornada formativa: ordenar un espai públic

Jornada formativa: ordenar un espai públic

Jornada formativa sobre l’arranjament d’espais públics utilitzant vegetació i la tècnica constructiva de la pedra seca. Es va celebrar el 8, 9, 10, 21, 22 i 23 d’abril, 26, 27 i 28 de maig i 3, 4 i 5 de juny del 2015, amb l’objectiu de sensibilitzar els agents del territori, capacitant-los també amb noves habilitats i eines per ordenar espais públics. Es pot consultar aquí
Web sobre el paisatge transfronterer de la Cerdanya

Web sobre el paisatge transfronterer de la Cerdanya

Web del Pla de paisatge, íntegrament en català i en francès, que dóna accés a tots els documents i materials elaborats pel Pla, manté la ciutadania informada i actualitzada sobre el seu desenvolupament. Es pot consultar aquí.